Kaupan ehdot

Osapuolet

Nallikari Safaris / Finnaction Oy
Nallikarinranta 10, 90510, Oulu
+358 20 731 0110
info@nallikarisafaris.fi
Y-tunnus: 2833573-4

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Nallikari Safariksen verkkosivulta.

Ohjelmapalveluiden- ja välinevuokrausten varaus- ja peruutusehdot tiivistettynä:

Turvallisuus on meille ensisijainen asia, ja tapahtumistamme on aina tehty huolelliset turvallisuussuunnitelmat sekä riskianalyysit, ja käymme turvallisuusasiat aina henkilökuntamme kanssa läpi ennen palveluiden toteuttamista. Mahdolliset henkilötapaturmat sekä asiakkaiden omien välineiden vauriot ovat kuitenkin osallistujan omalla vastuulla. Välineiden käyttäjä on korvausvelvollinen, mikäli palvelussa käytettävät välineet vaurioituvat huolimattoman käytön tai ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokrauksen yhteydessä mahdollisesti annettuja turvallisuusohjeita. Vuokrauksen aikana aiheutuneista tapaturmista ja henkilövahingoista vastaa aina vuokraaja. Välineisiin tulleista vaurioista tulee ilmoittaa viivytyksettä vuokranantajalle. Välineiden normaali kuluminen kuuluu Finnaction Oy:n vastuulle, mutta vuokraaja on korvausvelvollinen, mikäli kalusto vaurioituu huolimattoman käytön tai ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Mikäli asiakas peruuttaa koko varauksensa ja…

 • … varatun palvelun alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, varauksen voi peruuttaa veloituksetta.

 • … varatun palvelun alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 15 vrk, peritään 25 % palvelun hinnasta.

 • … varatun palvelun alkamiseen on aikaa alle 15 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50 % palvelun hinnasta.

 • … varatun palvelun alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään 100 % palvelun hinnasta.

Palvelua ei voi peruuttaa pelkästään vesisateen, pakkasen, tuulen tai muutoin epämukavan sään vuoksi.

Varaus siirretään toiseen ajankohtaan tai perutaan veloituksetta, mikäli sääennuste ennustaa turvallisuuden vaarantavaa säätä. Olemme tällaisessa tilanteessa asiakkaaseen yhteydessä. Pidätämme oikeuden tehdä lopullisen arvion siitä, milloin sääolosuhteet estävät tapahtuman turvallisen toteutuksen.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "palvelu".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varattavan palvelun / vuokrattavan tuotteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan Asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että palvelu on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli palvelu ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ajankohtaa tai palvelua.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) Kauppias peruuttaa varauksen.

 • Kauppiaalla on oikeus perua varaus, mikäli arvioidaan, että sääolosuhteet estävät palvelun toteuttamisen turvallisesti.

 • Kauppias pidättää oikeuden arvioida milloin sääolosuhteet ovat turvalliset palvelun toteuttamiselle.

 • Kauppiaalla on oikeus perua varaus, mikäli palvelun toteuttava opas sairastuu äkillisesti. Tällaisessa tilanteessa Kauppias pyrkii kuitenkin ensisijaisesti järjestämään verkostostaan tilalle toisen kokeneen oppaan ja toteuttamaan palvelun mahdollisimman laadukkaasti ja alkuperäistä tilausta vastaavana.

 • Kauppiaan tekemistä peruutuksista ilmoitetaan viivytyksettä palvelun tilanneelle Asiakkaalle.

 • Kauppiaan peruessa varauksen Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia tehdystä peruutuksesta Asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Polkupyörien vuokrausehdot

Polkupyörän vuokra maksetaan etukäteen. Vakuudeksi tarkistetaan vuokraajan henkilöllisyystodistus. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla. Pyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi. Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot kokonaisuudessaan, mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai huolimattomuudellaan.

Esimerkiksi:

 • Ketjut vaihdettuna: 50,00€

 • Sähköpyörän ketjut vaihdettuna: 80,00€

 • Takavaihtaja: 100,00€

 • Vaihtajan korvallinen vaihdettuna: 30,00€

 • Renkaan paikkaus: 20,00€

 • Uusi päällysrengas vaihdettuna: 80,00€

Välineisiin tulleista vaurioista täytyy ilmoittaa viivytyksettä vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Vuokrauskäytössä aiheutuneet tapaturmat ja henkilövahingot ovat aina vuokraajan omalla vastuulla. Polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan viimeistään sovitun vuokra-ajan päättyessä. Mikäli palautus viivästyy vuokranantaja laskuttaa vuokraajalta viivästyksestä 25,00€ / alkava 2 tuntia. Polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan itse aiheutetuilta osin puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Kauppiaalle, mikäli palautus viivästyy. Kauppiaalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 35 € / tunti / vuokraväline, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista Kauppiaalle välittömästi.

  • Kauppias vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Kauppias ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Kauppias ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset tilojen vuokrauksissa

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Asiakas on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kirjallisesti kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos Asiakas ja Kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, Asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Lahjakorttien toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit tarkistaa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.