Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Finnaction Oy
Koivulehdonkuja 15 as 1
+358 20 731 0110
info@finnaction.fi
2833573-4

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Finnaction Oy:n Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "palvelu".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varattavan palvelun / vuokrattavan tuotteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan Asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.
 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että palvelu on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli palvelu ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ajankohtaa tai palvelua.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli Asiakas peruuttaa varauksensa, kun varatun palvelun alkamiseen on aikaa 28 vrk tai enemmän, varauksen voi peruuttaa veloituksetta.
 • Kun palvelun alkamiseen on aikaa alle 28 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50 % palvelun hinnasta.
 • Kun kohteen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään palvelun kokonaishinta.
 • Alennuskoodilla varatuista palveluista peritään aina kokonaishinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää huonon sään takia seuraavin ehdoin:

 • Näissä ehdoissa huono sää tarkoittaa esimerkiksi kesällä kovaa vesisadetta (yli 4 mm), talvella kovaa pakkasta (enemmän kuin -20 astetta) ja molempina vuodenaikoina kovaa tuulta (keskituuli yli 8 m/s).
 • Huono sää ei ole pieni vesisade, tuuli tai pakkanen.
 • Huonon sään täytyy vaikuttaa selkeästi tilatun palvelun toteutukseen.
 • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa palvelua.
 • Asiakkaan tulee ilmoittaa siirrosta viimeistään 3 vuorokautta ennen palvelun aloitusaikaa.
 • Mikäli ryhmäkoko on maksimissaan 10 henkilöä, siirto voidaan toteuttaa veloituksetta.
 • Mikäli ryhmäkoko on yli 10 henkilöä, pidätämme oikeuden periä siirrosta 20 % palvelun hinnasta.

Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää muista syistä seuraavin ehdoin:

 • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
 • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa palvelua.
 • Siirron tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varatun palvelun alkua. Siirtopalkkio on 50 € (sis. alv.)
 • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina palvelun kokonaishinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) Kauppias peruuttaa varauksen.
 • Kauppiaalla on oikeus perua varaus, mikäli arvioidaan, että sääolosuhteet estävät palvelun toteuttamisen turvallisesti.
 • Kauppias pidättää oikeuden arvioida milloin sääolosuhteet ovat turvalliset palvelun toteuttamiselle.
 • Kauppiaalla on oikeus perua varaus, mikäli palvelun toteuttava opas sairastuu äkillisesti. Tällaisessa tilanteessa Kauppias pyrkii kuitenkin ensisijaisesti järjestämään verkostostaan tilalle toisen kokeneen oppaan ja toteuttamaan palvelun mahdollisimman laadukkaasti ja alkuperäistä tilausta vastaavana.
 • Kauppiaan tekemistä peruutuksista ilmoitetaan viivytyksettä palvelun tilanneelle Asiakkaalle.
 • Kauppiaan peruessa varauksen Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia tehdystä peruutuksesta Asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Polkupyörien vuokrausehdot

Polkupyörän vuokra maksetaan etukäteen. Vakuudeksi tarkistetaan vuokraajan henkilöllisyystodistus. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla. Pyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi. Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot kokonaisuudessaan, mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai huolimattomuudellaan.

Esimerkiksi:

 • Ketjut vaihdettuna: 50,00€
 • Sähköpyörän ketjut vaihdettuna: 80,00€
 • Takavaihtaja: 100,00€
 • Vaihtajan korvallinen vaihdettuna: 30,00€
 • Renkaan paikkaus: 20,00€
 • Uusi päällysrengas vaihdettuna: 80,00€

Välineisiin tulleista vaurioista täytyy ilmoittaa viivytyksettä vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Vuokrauskäytössä aiheutuneet tapaturmat ja henkilövahingot ovat aina vuokraajan omalla vastuulla. Polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan viimeistään sovitun vuokra-ajan päättyessä. Mikäli palautus viivästyy vuokranantaja laskuttaa vuokraajalta viivästyksestä 25,00€ / alkava 2 tuntia. Polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.

Kohteen käyttö tilojen vuokrauksissa

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos Asiakas huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 35 €/h, matkakulut 1 €/km, matka-aika lasketaan työaikaan.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Asiakas on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuiston alueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Kauppiaan toimesta.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot
  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 
  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan itse aiheutetuilta osin puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Kauppiaalle, mikäli palautus viivästyy. Kauppiaalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 35 € / tunti / vuokraväline, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista Kauppiaalle välittömästi.
  • Kauppias vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Kauppias ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Kauppias ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset tilojen vuokrauksissa

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Asiakas on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kirjallisesti kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.
 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos Asiakas ja Kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, Asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Lahjakorttien toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit tarkistaa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.