Siirry sisältöön

Nallikari Safaris on vastuullinen matkailuyritys.

Olemme parhaillaan hakemassa Green Activities -vastuullisuussertifikaattia sekä Sustainable Travel Finland -merkkiä.

Visio

Nallikari Safaris:n kaikki toiminta, ja näin ollen myös vastuullisuustyömme, perustuu luonnon ja ympäristön suureen arvostukseen sekä ihmisten ja yhteisöjen vahvaan kunnioitukseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme unohtumattomia luonnonläheisiä elämyksiä vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteenamme on toimia esimerkkinä vastuullisesta liiketoiminnasta ja kehittää toimintaamme myös tästä näkökulmasta kaiken aikaa. Olemme erityisen ylpeitä Pohjois-Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta ja haluamme omalla panoksellamme tukea sen vaalimista.


Ympäristösitoumukset


Luonnonsuojelu

Koska liiketoimintamme keskiössä on luonnon ja ympäristön arvostus, meille on luontevaa pyrkiä minimoimaan kaikessa toiminnassamme luontoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Palvelumme toteutetaan aina sillä ajatuksella, että ne edistävät luonnon tuntemusta ja arvostusta kuluttaen sitä mahdollisimman vähän - jos lainkaan. Luonnon tämän hetkisessä tilassa olemme kaikkein eniten huolissamme virtavesien rehevöitymisestä ja patoamisesta, ja tuomme aihetta mahdollisuuksien mukaan palveluidemme yhteydessä esiin. Koemme, että toimimalla oman ympäristömme ja lähiluontomme suhteen vastuullisesti, otamme osaa myös maailmanlaajuiseen ympäristön ja luonnonsuojeluun. Luontoympäristössä toimivana ohjelmapalveluyrityksenä olemme sitoutuneet Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteisiin. Olemme myös erityisen ylpeitä Suomessa olevista jokaisenoikeuksista, ja noudatamme niitä tarkasti ja arvostaen.

Energia, vesi ja raaka-aineet

Käytämme toiminnassamme energiaa, vettä ja raaka-aineita vain todelliseen tarpeeseen. Emme jätä vettä juoksemaan taikka laitteita tai valoja päälle turhaan.

Kemikaalit, yhdisteet ja päästöt

Pyrimme käyttämään toiminnassamme kemikaaleja ja yhdisteitä vain siltä osin kuin on välttämätöntä (esimerkiksi välineistömme toimintakunnon takaamiseksi). Kemikaalien ja yhdisteiden mahdollisessa käytössä pyrimme valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Ajoneuvotarpeissamme suosimme käytössämme olevia hybridi- ja bioetanoliajoneuvoja. Emme pidä ajoneuvoja tyhjäkäynnillä turhaan.

Kiertotalous

Pyrimme minimoimaan toiminnassamme syntyvän vähäisen jätteen määrää entisestään ja tehostamaan sen lajittelua kierrätystä varten. Hyödynnämme uusiutuvaa energiaa aurinkopaneelin avulla. Myymme käytöstä poistettavan välineistömme kuluttajille.

Hiilijalanjälki

Sitoudumme pienentämään yrityksemme hiilijalanjälkeä kaikilla edellä mainituilla keinoilla.


Yhteiskuntavastuuseen liittyvät sitoumukset

Työntekijät

Noudatamme tarkasti työlainsäädäntöä, mutta sen lisäksi haluamme nauttia hyvän työnantajan mainetta. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on olla toimialamme paras työnantaja omalla alueellamme.

Palkkaaminen

Emme harjoita henkilöstön palkkaamisessa minkäänlaista syrjintää, vaan otamme huomioon kaikki vaaditun koulutuksen ja kokemuksen omaavat henkilöt ikään, rotuun, sukupuoleen, vammaisuuteen, sosioekonomiseen asemaan tms. ominaisuuteen katsomatta.

Työympäristön turvallisuus

Kaikki työntekijämme vakuutetaan tapaturmien varalta, ja vastaamme siitä, että tilojemme ja toimipaikkojemme turvallisuuteen liittyvät seikat ovat kunnossa.

Perehdytys ja koulutus

Työntekijämme perehdytetään työtehtäviinsä ja heitä koskeviin yrityksen prosesseihin huolellisesti, minkä lisäksi he saavat käyttöönsä näitä asioita koskevat seikkaperäiset kirjalliset ohjeistukset. Näin ollen työntekijämme saavat perehdytystä myös yrityksemme vastuullisuusperiaatteisiin. Kannustamme ja tuemme työntekijöidemme lisäkouluttautumista niin työtehtäviinsä kuin vastuullisuusperiaatteisiin liittyen.

Oikeudet ja kohtelu

Takaamme kaikille työntekijöillemme tasa-arvoisen kohtelun, emmekä suvaitse minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista. Päin vastoin, pyrimme aktiivisesti ylläpitämään vapaamuotoista ja hyvähenkistä työilmapiiriä, jossa työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan itseään ja tuomaan empimättä esiin sekä mahdollisia epäkohtia että kehitysideoita. Työntekijöillämme on mahdollisuus tulla kuulluiksi käytännössä milloin tahansa, minkä lisäksi järjestämme osaamis- ja kehityskeskusteluja.


Hallinto ja liiketoiminta

Emme harjoita toiminnassamme minkäänlaista korruptiota tai muita laittomuuksia, emmekä jatka yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa tai tee hankintoja sellaisilta palveluntarjoajilta tai toimittajilta, jotka todistettavasti syyllistyvät tällaiseen toimintaan. Olemme ylpeitä siitä, että maksamme verot kotimaahamme ja -kuntaamme.

Yhteistyö ja hankinnat

Teemme yhteistyötä ensisijaisesti muiden paikallisten toimijoiden kanssa ja tukeaksemme alueemme taloutta ja elinvoimaisuutta. Samasta syystä suosimme hankintoja tehdessämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia toimittajia. Teemme hankinnat aina todelliseen tarpeeseen ja pyrimme toteuttamaan hankinnat ympäristökuormitus minimoiden.

Riskien ja kriisitilanteiden hallinta

Hallitustyöskentelyymme kuuluu riskianalyysien sekä kriisitilanteiden varalta toteutettavien toimintasuunnitelmien laadinta.


Kestävä matkailu

Olemme sitoutuneet Nallikari Seaside Oy:n johtamaan matkailukollektiiviin, jonka toiminta keskittyy Oulun Nallikariin vuosien 2023-24 taitteessa valmistuvaan Aalto rakennukseen ja sen lähialueelle. Kollektiivin toimintaan kuuluu olennaisena osana vastuullisuusperiaatteiden huomioiminen ja niiden mukaisen toiminnan kehittäminen. Lisäksi toimimme läheisessä yhteistyössä koko Oulun matkailua kehittävien organisaatioiden, kuten Visit Oulun ja BusinessOulun kanssa. Palvelemme kansainvälisiä asiakkaitamme aina vähintään englanniksi laadukkaan kokemuksen ja mieleenpainuvien elämysten mahdollistamiseksi, mutta myös tukeaksemme entistä laajempaa ymmärrystä ja arvostusta niin suomalaista kuin globaalia ympäristön ja luonnon monimuotoisuutta kohtaan. Kannustamme myös asiakkaitamme saapumaan alueellemme julkisilla kulkuvälineillä ja liikkumaan ympäristöystävällisesti.


Laajempi yhteiskuntavastuu

Mikäli havaitsemme lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä tai häirintää, ilmoitamme siitä viranomaisille. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun. Tarjoamme palveluitamme myös erityisryhmille ja otamme huomioon mahdollisuuden osatyökykyisten työntekijöiden palkkaamiseen.

Seuranta ja päivitys

Vastuullisuussuunnitelmaa seurataan ja päivitetään säännöllisesti, viimeistään kolmen vuoden välein, varmistaen sen ajantasaisuuden ja tehokkuuden.

Yhteistyö ja viestintä

Suunnitelma laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa, ja se on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Lisäksi teemme yhteistyötä Nallikari Seaside Oy:n johtaman matkailukollektiivin kanssa kestävän matkailun edistämiseksi.